Скечбук квартет, Австрия

Слушайки парчетата на SKETCHBOOK QUARTET, определено има първоначален елемент на изненада. О, значи така може да звучи и джазът! Музиката на експерименталния приятелски виенски квартет има малко общо с джаза в класическия или традиционния смисъл на думата. Sketchbook Quartet свободно си играе с жанровите стереотипи в композициите, съчетани със страст, динамичен, свеж и грууви звук.