Форми

  ФОРМУЛЯР ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

  Желая да бъда акредитиран/а за Банско джаз фестивал 2023 г.:

  Ще ползвам организиран транспорт:

  София – Банско на 5 август

  Банско - София на 13 август

  Кратък медиен план

   ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

   Дни на работа

   Набори от умения или област на интереси