Eastern eye

Marc Halbheer, Yiotis Kiourtsoglou, Pantelis Stoikos, Antoni Donchev
Switzerland – Greece – Bulgaria