Вики Алмазиду, Гърция/България

Божествената (на Сара с любов)
100-години от рождението на Сара Вон