Камелия Тодорова, Васил Петров и Биг бендът на НМА

Специален концерт на Камелия Тодорова, Васил Петров и Биг бендът на НМА с ръководител Михаил Йосифов