Гвардейски представителен оркестър

Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част е уникален по своята същност състав. Репертоарът им е изключително широк – от невероятното богатство на българския фолклор в цялото му ритмично богатство и пъстрота до военните маршове, класиката, естрадата и джаза. Неслучайно гвардейският духов оркестър носи името представителен – неговият професионализъм и високо майсторство са запазена марка, а музикантите, които го съставляват, непрестанно усъвършенстват уменията си в музиката.

Първият военен духов оркестър в България е създаден през 1879. От 1892 година той преминава към Лейбгвардейския ескадрон. Това реално е и първият професионален симфоничен оркестър – нещо съвършено ново за страната.

С годините с работата си в и с този оркестър израстват и се развиват едни от най-видните наши композитори и диригенти – Филип Кутев, Емануил Манолов, Атанас Иванов, Дико Илиев, Никола Цонев, Жеко Димов, Никола Казасов, Цветан Цветков, Стоян Стоянов.
На 1 февруари 1951 по решение на правителството на Република България е създаден Представителен духов оркестър на Министерство на народната отбрана. С постановление на Министерския съвет от 2001 той влиза в състава на Националната гвардейска част.

Гвардейският представителен духов оркестър се има богата и многостранна концерта дейност. Безспорни са неговите заслуги за естетическото и музикално възпитание на българските воини. Разбира се, церемониалните му функции са задължителни и затова той е част от всяко голямо официално събитие у нас, но съставът има и много успешни участия на международни фестивали на военните духови оркестри в Германия, Франция, Унгария, Израел и Русия, както и специални концертни програми, които представя пред българската публика.