AJS квартет

Гент Руши, Ермал Роди, Емилян Дхимо, Рон Джура, Албания
AJS-Quartet е най-популярната джаз-група от Албания. Заедно са от 10 години. Всеки техен концерт е почти нов албум. Композициите им носят уникален звук като пост-импресионистична джазова живопис. Изнесли са много концерти, освен в Албания, навсякъде по света.